Ce face un avocat de consultanță?

15-02-2021

Astfel cum sugerează și deumirea, un avocat de consultanță oferă clientului său consultanță cu privire la problemele juridice ale acestuia, într-o varietate de domenii juridice și de modalități.

Din capul locului trebuie precizat că împărțirea între avocați de litigii și avocați de consultanță este una empirică, care ține de preferințele sau de experiența unui avocat într-un domeniu sau altul, neexistând, de fapt, o delimitare rigidă între activitatea de litgii și cea de consultanță a unui avocat. De cele mai multe ori, un avocat face atâtâ litigii, cât și consultanță.

Acestea fiind spuse, cel mai adesea când spunem consultanță, ne gândim la sfaturile juridice pe care le primim de la avocat, fie sub forma unor opinii juridice, fie în cadrul unei întâlniri dintre client și avocat.

În fapt, munca de consultanță presupune, ca regulă generală, orice nu este litigios, domeniu de care se ocupă, de obicei, un avocat de litgii.

Astfel, legea avocaturii prevede că activitatea avocatului se realizează, printre altele, prin:

  • consultații și cereri cu caracter juridic;
  • redactarea de acte juridice;
  • asistență și reprezentare juridică în fața notarilor publici;
  • asistarea și reprezentarea persoanelor fizice sau juridice în fața autorităților publice;
  • activități fiduciare.

Domeniile în care avocații oferă consultații juridice sunt cele mai variante, acoperind, practic, toate domeniile dreptului (drept civil, drept penal, drept administrativ, dreptul muncii, dreptul mediului etc.).

Opinii juridice

Cum spuneam la început, cel mai adesea consultanța juridică este oferita sub form opiniilor juridice, care poartă diverse denumiri, inspirate cel mai adesea din dreptul anglo-saxon (memorandum, due diligence etc.).

Redactare acte juridice

O altă activitatea esențială a unui avocat de consultanță este redactarea de acte juridice, fie că vorbim despre un contract de vânzare, un contract de închiriere, un contract de donație, un contract de împrumut etc., sau despre orice alt tip de act juridic.

Asistență și reprezentare

De cele mai multe ori, actele juridice și, în general, domeniul juridic sunt presărate cu noțiuni tehnice care nu sunt pe înțelesul nespecialiștilor, dar care dau naștere la drepturi și obligații în sarcina subiecților de drept.

Așa fiind, este important ca în fața notarului public, în fața notarulor publici, în fața autorităților publice, sau, în general, în fața oricărei persoane fizice sau juridice, clientul să fie asistat sau reprezentat de către un avocat care să îi urmărească interesele în relație cu ceilalți.

Activități fiduciare

Activitățile fiduciare pot consta în:

  • primirea în depozit, în numele și pe seama clientului, de fonduri financiare și bunuri, rezultate din valorificarea de titluri executorii după finalizarea unui litigiu, a unei medieri, a procedurii succesorale sau a lichidării unui patrimoniu;
  • plasarea și valorificarea, în numele și pe seama clientului, a fondurilor financiare și a bunurilor încredințate;
  • administrarea, în numele și pe seama clientului, a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate.


Citește în continuare