Nulitatea actului juridic civil de vânzare

17-05-2021

Orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă este supus nulității absolută sau relativă, dacă prin lege nu se prevede o altă sancțiune.

Care sunt cauzele de nulitate absolută?

Este nul contractul încheiat cu încălcarea unei dispoziții legale instituite pentru ocrotirea unui interes general. Nulitatea absolută poate fi invocată de orice persoană interesată, pe cale de acțiune sau de excepție.

  • Nerespectarea formei autentice la încheierea contractului de vânzare a unui imobil;
  • Nerespectarea dreptului de preempțiune la vânzarea monumentelor istorice prevăzută de Legea nr. 422/2001;
  • Nerespectarea dreptului de preempțiune la vânzarea terenurilor agricole din extravilan prevăzută de Legea nr. 17/2014;

Care sunt cauzele de nulitate relativă?

Contractul încheiat cu încălcarea unei dispoziții legale instituite pentru ocrotirea unui interes particular este anulabil (e.g. dispozițiile legale privitoare la capacitatea de exercițiu, când consimțământul uneia dintre părți a fost viciat, precum și în alte cazuri anume prevăzute de lege). Nulitatea relativă poate fi invocată numai de cel al cărui interes este ocrotit prin dispoziția legală încălcată.

  • Nerespectarea dreptului de preempțiune la vânzarea terenurilor forestiere prevăzută de Codul silvic;

Care sunt efectele nulității?

Contractul lovit de nulitate absolută sau anulat este considerat a nu fi fost niciodată încheiat, iar fiecare parte trebuie să restituie celeilalte, în natură sau prin echivalent, prestațiile primite.

Contractul nul poate fi refăcut, pentru viitor, în tot sau în parte, cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de lege la data refacerii lui.

Citește în continuare