Onorarii avocat 2021

04-01-2021

Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) a aprobat la 17.07.2020 un Ghid orientativ al onorariilor minimale percepute de către avocați prin Hotărârea UNBR nr. 82/2020, în vigoare de la data de 01.01.2021.

Ce categorii de onorarii poate percepe un avocat?

·     Onorariu orar, perceput, în general, în activitățile avocațiale în care avocatul nu poate prezice cu exactitate cât timp va utiliza pentru atingerea obiectivului la care s-a angajat.

·     Onorariu fix (forfetar), perceput, în mod deosebit, în situațiile în care avocatul cunoaște din experiență sau din practica altor avocați care este consumul de timp uzual în anumite tipuri de cauze pentru finalizarea activității juridice pentru care a fost angajat. Asemenea tarife forfetare sunt folosite în general în cauzele având conținut patrimonial și prin folosirea unei cote procentuale din valoarea litigiulu.

·     Onorariu de succes, perceput, cu titlu complementar, în cazul câștigării unui anumit proces sau atingerii unui anumit rezulat. Acesta este calculat fie ca o sumă fixă, fie ca un procent din valoarea patrimonială câștigată de către client în urma diligențelor avocatului.

Care este valoarea minimă a onorariului orar?

Conform Hotărârii UNBR, estimarea onorariului minim orar recomandat este de 220 lei /ora.

În practică, în funcție de cheltuielile de funcționare, experiența, reputația avocatului etc., onorariul orar perceput de către avocat poate fi semnificativ mai mare.

Care este valoarea minimă a onorariului forfetar?

Conform Hotărârii UNBR, în stabilirea unei valori cât mai precise a tarifului orar fix, apreciem ca pe viitor se pot folosi statisticile Ministerului Justiției și Consiliului Superior al Magistraturii privind durata proceselor pe categorii de acțiuni așa cum sunt ele clasificate în sistemul ECRIS, așa încât estimarea duratei muncii avocatului sa fie cat mai corectă.

Pentru litigii, în funcție de materie și de activitate, recomandările UNBR cu privire la onorariul minimal fix variază între 660 de lei și 20.000 de lei pentru acțiuni şi cereri evaluabile în bani, respetiv între 1.100 de lei și 1.760 de lei pentru acțiuni şi cereri nepatrimoniale.

Pentru activitatea de consultanță, UNBR recomandă perceperea unui onoariu orar. În cazul perceperii unui onorariu fix, UNBR recomandă ca acesta să nu fie mai mic de 330 – 440 de lei.

În practică, în funcție de valoarea sau complexitatea cauzei ori de activitatea desfășurată de avocat, onorariile avocațiale fixe pot fi semnificativ mai mari. De asemenea, ele pot fi împărțite în onorarii fixe pentru redactare, onorarii fixe pe termen de reprezentare în instanță etc.

Cum rămâne cu cazurile pro-bono?

Serviciile profesionale prestate de avocat pro bono sunt activitățile profesionale realizate fără remunerație sau așteptare de remunerație asigurate, în principal, persoanelor sau comunităților defavorizate sau marginalizate sau organizațiilor care le asistă.

Pentru reglementarea cadrului de furnizare a acestor servicii, UNBR a aprobat încă din 08.12.2018, prin Hotărârea UNBR nr. 414, Declarația de politică profesională, prin care se intenționează a se stabili și a se promova o cultură pro bono.

În plus, Ghidul orientativ al onorariilor minimale este, astfel cum îi spune și numele, orientativ, avocatul fiind liber să perceapă onorarii sub pragul minim sau să nu perceapă onorariu deloc, după caz.

Citește în continuare